top of page
Image by Kunal Shinde

VILKÅR OG BETINGELSER

logo-tantrafestivalen-uten-dato-negativ.png

Også tantrikere må forholde seg til GDPR

VED Å SENDE INN REGISTRERINGSSKJEMAET GIR DU DITT SAMTYKKE TIL:

At Tantrafestivalen kan benytte dine kontaktopplysninger til å følge deg opp i tråd med ditt registrerte behov/ønske.

Du samtykker også til at dine kontaktopplysnigner kan benyttes til våre direkte markedsføringsaktiviter knyttet til Tantrafestivalen.

Vi viser også til vår utfyllende personvernerklæring for hvordan vi behandler dine personopplysninger.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse relax@forestretreat.no

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse relax@forestretreat.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Sist endret: 12.10.2022

bottom of page